Rafael - Archanděl

 

Znám též jako:  Azariáš, Anděl lásky, Anděl radosti

Památka: 29. září

Profil: Archanděl. Jeden ze tří andělů známých jménem a jeden ze sedmi, kteří stojí před Božím trůnem. Vedoucí osoba deuterokanonické (apokryfní) knihy Tobiáš, ve které cestoval s Tobiášem (a ochraňoval jej). Tento příběh nás zavádí do doby babylónského zajetí. Vypráví o tom, jak Tobiáš, Žid, padl do zajetí v Ninive. By potrestán, protože pohřbil mrtvého žida, stal se žebrákem a oslepl. Svého syna, také Tobiáše, poslal, aby vyzvedl dluh. Na cestě se k synovi přidal archanděl Rafael, který se však nedal poznat. Tobiáš se později zamiloval do Sáry, jejíž předchozích sedm ženichů zabil démon Asmodeus. Tobiáš spolu s Rafaelem Asmodea přemohl a po návratu vyléčil otcův zrak s pomocí ryby, kterou chyutilův řece Tigris.je silou, skrytou v léčivé moci rybníce Bethesda u Jeruzaléma. (Jan 5:1-4)

Význam jména: Bůh léčil nebo Léčitel Boží

Patron: lékárníci, slepí lidé, tělesně postižení, lékaři, drogisté (nemá co do činění s drogami), nemocné oči, strážní andělé, šťastná setkání, šílenství, nepříčetnost, láska, mentálně postižení, zdravotní sestry, farmaceuté, pastýři a pastýřky, nemocní lidé, nevolnost, cestovatelé, mladí lidé

Atributy: archanděl, mladý muž nesoucí hůl, mladý muž nesoucí rybu, anděl kráčející s Tobiášem, anděl držící láhev

stáhnout info + obrázek archanděla Rafaela (14 k)